3D-fotografie

Lenticular projects

Anagliefen (3D met bril)

 

Het bekijken van dit beeld gebeurt met een bijgeleverde,

speciale bril (rood en groen filter).

 

Wij richten ons tot :

 

Stads- en gemeentebesturen voor het aanleggen van fotodatabanken om het kunstpatrimonium (kerken, kathedralen, stadhuizen, kastelen, standbeelden, ...) in detail vast te leggen

en te bewaren als archief en/of als hulp bij restauraties

 

Architecten voor de weergave van oude en nieuwe gebouwen

 

Archeologen voor detailfotografie van opgegraven vondsten

 

Machinebouwers voor de analyse en controle van gemaakte machineonderdelen

 

Musea voor het catalogeren van de in-het-bezit-zijnde en tentoongestelde objecten

 

Uitgeverijen voor publicaties met 3D-foto's

zoals boeken, catalogi, kalenders, postkaarten, wenskaarten, ...

Anaglyphs (3D with glasses)

 

You can only watch this image with special glasses delivered with the images (red and green filter).

 

We address ourselves to :

 

Town and city councils for creating photographic databases to establish a detailed historic art patrimony (churches, cathedrals, city halls, castles, statutes, ...) and to keep them as a file and/or a help for restaurations

 

Architects who use representations of old and new buildings

 

Archeologists for detailed photography of the findings

 

Constructors for analysis of manufactured machine parts

 

Museums for indexation of the objects in their possession and exhibited

 

Publishers for editions with 3D-pictures such as books, magazines, catalogues, calendars, ...

images like no other